Statut

STATUT (wyciąg) FUNDACJI „FUNDACJA JESTEŚMY ZMIANĄ” Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. § 2 Fundacja ma osobowość prawną. § 3 Siedzibą fundacji są Zielonki, ul. Piaskowa 6, gm. Stare Babice (05-082 Stare Babice). § 4 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym [...]