NOWA EKONOMIA- DOBROTYKA

Tak zwane nauki ekonomiczne straciły swoją aktualność. Ich prawa obowiązywały bowiem w erze niedoboru, w erze, w której podaż żywności i produktów pomnażalnych była z powodu technologicznych ograniczona. Obecnie świat, w tym także wielu ekonomistów zorientował się, że znajdujemy się w próżni naukowej. Znajdujemy się w świecie, który opisywany jest i zarządzany przez fałszywą ekonomię. [...]

By | 08-25-2015|NOWA EKONOMIA|0 Comments

Pierwsze kroki ku normalności

Pierwsze kroki w kierunku uzdrowienia gospodarki narodowej powinny opierać się na realizacji czterech podstawowych postulatów: Restrukturyzacji zadłużenia państwa, przedsiębiorstw i obywateli. Likwidacji zatorów płatniczych. Wprowadzenia dwuwalutowości. Zmiany systemu podatkowego dającego przywileje osobom fizycznym i podmiotom krajowym kosztem korporacji. Dla realizacji tych zadań trzeba stworzyć ramy prawne umożliwiające: A. Powszechną restrukturyzację wszystkich kredytów osób prywatnych i [...]

By | 08-11-2015|NOWA EKONOMIA|0 Comments

Program

Ekonomia jako nauka przeżyła się. Narzędzia i mechanizmy przez nią stworzone stały się zupełnie nieprzydatne. Ekonomia nie zauważyła, że z ERY NIEDOSTAKU przeszliśmy niepostrzeżenie do ERY OBFITOŚCI, że kapitalizm industrialny przekształcony w hybrydę spekulacyjno-finansową zmienia się na naszych oczach w kapitalizm informacyjny. Ta trzecia fala cywilizacyjna wymaga od nauki o gospodarce całkiem nowych narzędzi, ale [...]

By | 08-11-2015|NOWA EKONOMIA|0 Comments

„Obalanie systemu” – podręcznik dla początkujących

Dziś stało się coś wyjątkowego. Usłyszałeś/przeczytałeś/obejrzałeś coś, co utwierdziło cię w podejrzeniach, że siedzisz w jakimś matriksie. Już wiesz: jesteś bateryjką – niewolnikiem uwikłanym w systemową sieć. Co dalej? Nie, to nie może być prawda! Najpierw jest szok, pytasz się po setki razy: „czy to wszystko prawda?”. Potem czujesz gniew i bunt. Chcesz krzyczeć o [...]

By | 08-04-2015|NOWA EKONOMIA|1 Comment

REFORMA MONETARNA – opinia o systemie finansowym Islandii, sporządzona na zlecenie Premiera Islandii

Raport dostępny w polskiej wersji językowej: KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

By | 06-03-2015|NOWA EKONOMIA, WYDARZENIA|0 Comments

Ratuj Swoje Pieniądze – akcja repolonizacji banków

Dnia 31 maja 2015 roku ruszyła akcja Ratuj Swoje Pieniądze, która ma na celu skłonienie wielu Polaków do przeniesienia własnych depozytów do bezpiecznych banków spółdzielczych. Zagraniczne banki komercyjne, które obecnie w głównej mierze przechowują często dorobek życia wielu Polaków, w naszym przekonaniu, ani nie są bezpieczne, ani wiarygodne. Mamy uzasadnione obawy, że depozyty naszego społeczeństwa mogą [...]

By | 06-02-2015|NOWA EKONOMIA, WYDARZENIA|0 Comments

Niezbędnik świadomościowy poszkodowanego przez system finansowy

Jeśli jesteś poszkodowany przez system finansowy i chcesz zrozumieć otaczającą Ciebie rzeczywistość, to poświęć pięć minut na lekturę tej ulotki. Umożliwi ona działania maksymalizujące ochronę Twoich własnych interesów życiowych. Żyjesz w okresie wielkiej zmiany i potrzebujesz wiedzy. Dzięki temu krótkiemu niezbędnikowi zrozumiesz dlaczego w Polsce wybuchają kolejne afery finansowe (WGI, Amber Gold, kredyty w CHF, polisolokaty). Poniżej przyczyny tego stanu rzeczy i dobre rady dla Ciebie.

By | 02-03-2015|NOWA EKONOMIA|0 Comments

Likwidacja światowych rynków finansowych warunkiem koniecznym budowy nowego ustroju społecznego

Nadszedł czas, by zacząć mówić otwartym tekstem. By w sposób jednoznaczny określić przyczyny obecnego kryzysu finansowego. By wyzwolić się od lęku przed konsekwencjami płynącymi z diagnozy. Nadszedł czas kwestionowania założeń, pewników, oczywistości, bowiem droga, którą podąża nauka, wiedzie donikąd. […]

Czy ekonomia jest nauką?

Ekonomia jest sztuką gospodarowania. Przyświeca jej określony cel – efektywność.

By | 01-04-2013|NOWA EKONOMIA|0 Comments

Nowa ekonomia

Ekonomia jako nauka przeżyła się. Stworzone przez nią narzędzia i mechanizmy stały się zupełnie nieprzydatne. Teraz musi powstać nowa nauka, odzwierciedlająca nową rzeczywistość.

By | 07-06-2012|NOWA EKONOMIA|1 Comment