Banki komunalne testem wiarygodności władzy

Banki komunalne są znaną w świecie instytucją finansową działającą w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej. To oznacza, że mają służyć społeczności, w której są osadzone, zapobiegając wypływom kapitału, który powinien służyć wspólnocie. Funkcjonują w wielu krajach: np. w Niemczech czy Skandynawii. Funkcjonowały również w Polsce międzywojennej. Przetrwały wojnę, ale zostały zlikwidowane przez władze komunistyczne. [...]

By | 11-14-2016|BLOG, PRZYJACIELE - BLOG|0 Comments

Jak bankierzy podbili Polskę i świat

(uwagi na marginesie rozprawy prof. Richarda A. Wernera, Stracone stulecie w ekonomii)* Jednym z motywów podjęcia przeze mnie studiów historycznych w 1984 r., była świadomość  zakłamania wiedzy o dziejach. Jednak szybko przekonałem się, że jeszcze większe i groźniejsze jest zakłamanie ekonomii, o czym zdecydowanie rzadziej zdawano sobie sprawę.  A mimo to dopiero dziś widzę, że [...]

By | 10-21-2016|PRZYJACIELE - BLOG, WYDARZENIA|1 Comment

Zawłaszczanie dorobku intelektualnego ogranicza postęp ludzkości

Dowód historyczny

By | 06-27-2014|BLOG, PRZYJACIELE - BLOG|0 Comments

O pracy Matek

Czy gratyfikowanie (publiczne docenienie, płacenie) pracy domowej Matek jest potrzebne? Tak. Ale raczej nie „gratyfikacja” tj, płacenie za coś, lecz płacenie na coś. Ekonomiści powtarzają – za F. A. von Hayekiem[1] – jakby mantrę, że „Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Zawsze ktoś zań płaci.” Ileż słuszniejsze jest to stwierdzenie w odniesieniu do domowej pracy, szczególnie do wychowywania dzieci. Czy istnieje jakakolwiek działalność ludzka ściśle prywatna, nie mająca wpływu na społeczeństwo? Prywatna praca jest przecież tylko myślową abstrakcją; pożyteczną ale często bardzo mylącą. Co dopiero, gdy chodzi o wychowywanie dzieci. Mało która praca może się z tym równać pod względem znaczenia społecznego. Ten wydatek energii trzeba podtrzymywać. Jakoś nikt nie liczy, że samochód pojedzie bez paliwa i zabiegów konserwacyjnych. Każdy wolontariat wymaga podtrzymania, jeśli ma się utrzymać. Działalność charytatywna też nie jest możliwa za darmo. Jedynie nie przynosi ZYSKU. Podtrzymanie energetycznych wydatków może być dokonywane realnymi dobrami na zaspokojenie potrzeb w naturze, lub za pośrednictwem pieniędzy, stanowiących uprawnienie do pobierania z rynku dóbr według własnego wyboru. […]

By | 06-05-2014|BLOG, PRZYJACIELE - BLOG|0 Comments

Świadomość rozwiąże nasze problemy

Albert Einstein napisał: Istota ludzka jest częścią całości, zwanej przez nas „wszechświatem”, częścią ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć jako oddzielnych od reszty – jest to coś w rodzaju „optycznego złudzenia” świadomości. To złudzenie jest rodzajem więzienia, ogranicza nas /…/. Naszym zadaniem jest wyzwolić się z tego więzienia.  Ograniczenie, w jakim żyjemy, przybliży przykład. Patrząc z daleka z ziemi na ogrodowy labirynt widzimy tylko płaską ścianę zieleni. Aby zobaczyć jego złożony kształt, trzeba się unieść w górę. Wyobraźmy sobie że żyjemy w świecie dwuwymiarowym – na kartce papieru. Jeśli jesteśmy dwuwymiarowi – spłaszczeni do poziomu kartki, w koło postrzegamy tylko kreski – odcinki, choć na kartce papieru narysowane są różne figury geometryczne czy inne bardziej skomplikowane kształty. Aby to zobaczyć, trzeba się podnieść do trzeciego wymiaru w górę. Wtedy dostrzeżemy różnorodność obrazów i figur znajdujących się na kartce papieru. My, ludzie postrzegamy rzeczywistość jako trzywymiarową. Zmysłowo Ziemię postrzegamy jako płaską, choć jest przecież kulą! Albert Einstein poprzez praktycznie potwierdzoną teorię względności wykazał, że te trzy wymiary to złudzenie, tak jak złudzeniem byłoby postrzeganie w dwuwymiarowym, płaskim świecie  wszystkiego jako odcinki . […]

By | 06-17-2013|BLOG, PRZYJACIELE - BLOG|2 komentarze