Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Nasi wspaniali decydenci planują wprowadzenie od 1 lipca przyszłego roku obowiązku uczestniczenia każdego pracownika w tzw. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Każdy pracownik ze swojego wynagrodzenia netto, czyli z wynagrodzenia po opodatkowaniu i po potrąceniu składek ZUS, będzie przekazywał na swój rachunek w instytucji prowadzącej PPK 2,5 %. Także pracodawca będzie zobowiązany odprowadzać na ten fundusz [...]

By | 08-01-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Wolny rynek

Hasłem naszego premiera jest: „Więcej wolnego rynku na jeszcze bardziej otwartym rynku europejskim”. Co oznacza takie hasło? Czy oznacza ono możliwość repolonizacji polskiego przemysłu, o którym się tyle mówi? Na pewno nie. Komu bowiem służy wolny rynek w takim wydaniu, jakie obecnie obowiązuje? Służy tylko i wyłącznie wielkim korporacjom światowym. Dostęp bez żadnych ograniczeń do [...]

By | 07-30-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Pochwała duchowości

Przedstawię Wam dzisiaj dwie kluczowe postacie, które przyczyniły się do tego, żebym mogła z Wami swobodnie rozmawiać w mediach społecznościowych, że mogłam nakręcić szereg edukacyjnych filmików i że stałam się osobą medialnie rozpoznawalną. Prawdziwymi autorami mego „sukcesu” są dwie osoby. Pierwsza z nich to Tomasz Kukułowicz – biznesmen, założyciel i jedyny sponsor Fundacji „Jesteśmy Zmianą” [...]

By | 07-27-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Zyski prywatne – koszty społeczne

Przyjrzyjmy się jeszcze raz rządowemu projektowi sprowadzenia do Polski 3 milionów imigrantów z Filipin i Wietnamu. Dla kogo ich sprowadzamy? Posłużę się tu przykładem: Sieć supermarketów cierpi na brak pracowników. Te supermarkety to firmy z kapitałem zagranicznym, które nie płacą w Polsce podatków, stosując tzw. optymalizację podatkową lub korzystając z przysługujących im ulg podatkowych. Polityka [...]

By | 07-26-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Kursy walut

Zło obecnego światowego systemu finansowego tkwi nie tylko w odsetku, czyli pieniądzu dłużnym, ale także w arbitralnie ustalanych kursach walut narodowych. Kto i w jaki sposób ustala kursy walut? Odpowiedź ekspertów brzmiałaby prawdopodobnie, iż robi to rynek finansowy, czyli generalnie giełdy walutowe. Być może jest w tym jakieś źdźbło prawdy, w tym sensie, że spekulanci [...]

By | 07-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dlaczego w Warszawie żyje się lepiej

Dlaczego w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie żyje się lepiej niż w mniejszych miejscowościach i na wsiach? Osoby, które śledzą moje wpisy, zrozumieją przyczynę. Otóż w Warszawie jest po prostu więcej pieniądza. Nie chodzi tylko o to, że ludzie zarabiają więcej, lecz o to, że pieniądz krąży szybciej. Ludzie dobrze sytuowani oszczędzają proporcjonalnie mniej. Łatwiej wydają [...]

By | 07-24-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Nowa kara dla przedsiębiorców

Nawiązując do mojego poprzedniego postu dotyczącego aktywizacji osób pozostających poza rynkiem pracy, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie tych spraw. Minister Ziobro zaproponował, aby każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na czarno lub który płaci część wynagrodzenia na czarno, był karany w następujący sposób: Ujawnienie faktu zatrudniania na czarno zmuszałoby pracodawcę do uzupełnienia podatków i składek [...]

By | 07-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Powitanie azjatyckich imigrantów

Poprzednio pisałam o tym, iż rząd lada dzień zaprosi do Polski 3 miliony imigrantów, głównie z Filipin i Wietnamu, zwiększając tym samym liczbę imigrantów do 4 milionów. Ma to zaspokoić potrzeby przedsiębiorców, przede wszystkim budowlanych. Uważa się bowiem, że na tym rynku brakuje rąk do pracy. Równocześnie pisałam, że 5 mln Polaków w wieku aktywności [...]

By | 07-20-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Wywłaszczenie Polaków

Rząd przygotował projekt nowej ustawy. Ustawa ta przewiduje przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w notarialne prawo własności. W oficjalnych komentarzach głoszona jest teza, iż dzięki temu każdy właściciel mieszkania zbudowanego na gruntach Skarbu Państwa lub gminnych będzie miał poczucie stabilizacji majątkowej. Jego prawa do działki będą wpisane do ksiąg wieczystych. Abstrahując od tego, że cała procedura [...]

By | 07-19-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dlaczego złoty nie może być suwerenny?

Latem 1974 roku pan „NN” zwołał do Bazylei szefów największych banków centralnych. Na spotkaniu podjęto decyzję o tym, jak funkcjonować ma światowy system finansowy po likwidacji parytetu złota. Kolejne zmiany w składzie uprzywilejowanych banków centralnych doprowadziły do sytuacji obecnej, która w ujęciu popularnym wygląda następująco: Pięć banków centralnych uzyskało dostęp (ograniczony jedynie przez pana „NN”) [...]

By | 07-17-2018|Komentarze bieżące|6 komentarzy