Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie stanowią niewielki wycinek wszelkiego rodzaju praw do własności intelektualnej i do szerszego zbioru określanego mianem wartości niematerialnych i prawnych. W tej grupie można wyróżnić, oprócz praw autorskich, także patenty, licencje, znaki towarowe, umowy na wyłączność itp. Prawa autorskie są niezbywalne, natomiast majątkowe prawa autorskie mogą podlegać obrotowi gospodarczemu, tzn. mogą być sprzedawane. [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Szara strefa

Obecny premier postuluje zwiększenie ubankowienia, tzn. dąży do zmniejszenia ilości gotówki w obiegu. Tymczasem ilość gotówki w obiegu stale rośnie. Ten wzrost świadczy o powiększaniu się szarej strefy. W związku z tym nasi decydenci ubolewają nad utratą podatków. Dlaczego szara strefa rośnie? Odpowiedź jest prosta: 12 mln otwartych komorniczych postępowań egzekucyjnych oraz 2,5 mln niewypłacalnych [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Straszak inflacji

Czy w polskich warunkach ekonomicznych mogą pojawić się warunki do galopującej inflacji? Inflację uważa się za galopującą, jeśli jej przyrost przekracza 6%. Inflacja pojawia się wtedy, gdy ceny rosną z powodu niedostatecznej podaży, czyli z powodu niedostatecznej ilości towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży. Jeśli zapotrzebowanie na dane dobro, poparte posiadaniem odpowiednich środków pieniężnych (potencjał [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Pieniądz suwerenny c.d.2

Żadna waluta używana obecnie w tzw. cywilizowanym świecie nie spełnia warunku pierwszego, tzn. nie jest pieniądzem publicznym, ponieważ pieniądz emitowany przez banki centralne tylko w niewielkim stopniu zaspokaja potrzeby rynku. Wszystkie gospodarki narodowe posługują się w 80% lub więcej pieniądzem prywatnym, kreowanym przez banki jako pieniądz dłużny. Na ogół banki komercyjne są bankami prywatnymi. Żeby [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Pieniądz suwerenny c.d.

Czy złoty jest pieniądzem suwerennym? Nie. Złoty nie jest oparty na parytecie gospodarczym Polski, tzn. że jego ilość i wartość nie jest zależna od potrzeb rynkowych. Złoty oparty jest na rezerwie walutowej. Możemy wyemitować tylko taką ilość złotych, na jaką NBP ma pokrycie w wartości posiadanych walut światowych. Wniosek jest taki: złoty polski jest rodzajem [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Pieniądz suwerenny

Jaka powinna być definicja pieniądza suwerennego? Otóż pieniądz suwerenny oznacza pieniądz, którego ilość i wartość krążąca w gospodarce zależna jest od suwerena, czyli od wszystkich obywateli. Te funkcje suweren sprawuje za pośrednictwem powołanej przez siebie instytucji, czyli banku centralnego. Kiedy ilość i wartość (oparta o siłę nabywczą) pieniądza krążącego w gospodarce jest właściwa? Wtedy, gdy [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Protekcjonizm gospodarczy Trumpa

Prezydent Trump ogłosił cła na towary importowane. Zatem rozpoczął prowadzenie polityki popularnej w XIX wieku – tzn. polityki protekcjonizmu gospodarczego. Czy polityka Trumpa jest słuszna? Moim zdaniem, tak, ponieważ USA są krajem, który w krótkim czasie może stać się samowystarczalny. Jeśli prezydent Trump zdoła ściągnąć z powrotem do USA przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, uczyni swój [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Czy dodruk pieniądza powoduje inflację?

Prezydent pewnego afrykańskiego kraju zwrócił uwagę na fakt, że kraj ten posiada spore nadwyżki towarowe, które się marnują. Równocześnie zauważył, że znaczna część populacji żyje poniżej minimum socjalnego. Zadał sobie pytanie: dlaczego te nadwyżki nie trafiają do potrzebujących? Znalazł prostą odpowiedź: trzeba tym ludziom dać pieniądze. Postanowił je więc dodrukować. Czy jest to decyzja racjonalna? [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Niedobór pieniądza

Oto metafora w formie historyjki, którą opowiedział mi jeden z Nawigatorów Jutra. Jedzie tramwaj. W środku jest 30 miejsc i 6-ciu pasażerów. Równocześnie, obok tramwaju, biegnie 20 osób, podążając w tym samym kierunku. Dlaczego nie jadą tramwajem? Bo nie mają biletów. Co by się stało, gdyby państwo, jako właściciel tych tramwajów, wydrukowało bilety i dało [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Reforma sądownictwa

Toczy się dyskusja, jak usprawnić pracę sądów. Uważam, że ważniejsza jest kwestia sprawiedliwego wyrokowania. Czy sędzia, który nigdy w życiu nie wykonywał innej pracy, może wyrokować sprawiedliwie? Przecież on nie zna życia. Gdyby, w ramach aplikacji, kandydat na sędziego lub prokuratora przebywał incognito w areszcie lub w więzieniu przez okres powiedzmy 2 tygodni, zapewne dowiedziałby [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments