Zyski prywatne – koszty społeczne

Przyjrzyjmy się jeszcze raz rządowemu projektowi sprowadzenia do Polski 3 milionów imigrantów z Filipin i Wietnamu. Dla kogo ich sprowadzamy? Posłużę się tu przykładem: Sieć supermarketów cierpi na brak pracowników. Te supermarkety to firmy z kapitałem zagranicznym, które nie płacą w Polsce podatków, stosując tzw. optymalizację podatkową lub korzystając z przysługujących im ulg podatkowych. Polityka [...]

By | 07-26-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Kursy walut

Zło obecnego światowego systemu finansowego tkwi nie tylko w odsetku, czyli pieniądzu dłużnym, ale także w arbitralnie ustalanych kursach walut narodowych. Kto i w jaki sposób ustala kursy walut? Odpowiedź ekspertów brzmiałaby prawdopodobnie, iż robi to rynek finansowy, czyli generalnie giełdy walutowe. Być może jest w tym jakieś źdźbło prawdy, w tym sensie, że spekulanci [...]

By | 07-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dlaczego w Warszawie żyje się lepiej

Dlaczego w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie żyje się lepiej niż w mniejszych miejscowościach i na wsiach? Osoby, które śledzą moje wpisy, zrozumieją przyczynę. Otóż w Warszawie jest po prostu więcej pieniądza. Nie chodzi tylko o to, że ludzie zarabiają więcej, lecz o to, że pieniądz krąży szybciej. Ludzie dobrze sytuowani oszczędzają proporcjonalnie mniej. Łatwiej wydają [...]

By | 07-24-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Nowa kara dla przedsiębiorców

Nawiązując do mojego poprzedniego postu dotyczącego aktywizacji osób pozostających poza rynkiem pracy, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie tych spraw. Minister Ziobro zaproponował, aby każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na czarno lub który płaci część wynagrodzenia na czarno, był karany w następujący sposób: Ujawnienie faktu zatrudniania na czarno zmuszałoby pracodawcę do uzupełnienia podatków i składek [...]

By | 07-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Powitanie azjatyckich imigrantów

Poprzednio pisałam o tym, iż rząd lada dzień zaprosi do Polski 3 miliony imigrantów, głównie z Filipin i Wietnamu, zwiększając tym samym liczbę imigrantów do 4 milionów. Ma to zaspokoić potrzeby przedsiębiorców, przede wszystkim budowlanych. Uważa się bowiem, że na tym rynku brakuje rąk do pracy. Równocześnie pisałam, że 5 mln Polaków w wieku aktywności [...]

By | 07-20-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Wywłaszczenie Polaków

Rząd przygotował projekt nowej ustawy. Ustawa ta przewiduje przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w notarialne prawo własności. W oficjalnych komentarzach głoszona jest teza, iż dzięki temu każdy właściciel mieszkania zbudowanego na gruntach Skarbu Państwa lub gminnych będzie miał poczucie stabilizacji majątkowej. Jego prawa do działki będą wpisane do ksiąg wieczystych. Abstrahując od tego, że cała procedura [...]

By | 07-19-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dlaczego złoty nie może być suwerenny?

Latem 1974 roku pan „NN” zwołał do Bazylei szefów największych banków centralnych. Na spotkaniu podjęto decyzję o tym, jak funkcjonować ma światowy system finansowy po likwidacji parytetu złota. Kolejne zmiany w składzie uprzywilejowanych banków centralnych doprowadziły do sytuacji obecnej, która w ujęciu popularnym wygląda następująco: Pięć banków centralnych uzyskało dostęp (ograniczony jedynie przez pana „NN”) [...]

By | 07-17-2018|Komentarze bieżące|6 komentarzy

Rezerwa walutowa

Co to znaczy, że waluta jest wymienialna? Otóż przystąpienie do światowego systemu finansowego oznacza uznanie podstawowej roli pięciu walut narodowych wchodzących w różnym procencie w skład tzw. koszyka walutowego. Waluty wchodzące w skład koszyka są walutami suwerennymi, tzn. że o ich ilości w obiegu decyduje emitujący je bank centralny (np. o dolarze decyduje FED, o [...]

By | 06-28-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Kapitał

Definicję kapitału znajdziecie w słownikach ekonomicznych lub podręcznikach akademickich. Ja postaram się te treści przedstawić w formie zrozumiałej dla laika. Słowo „kapitał” stosowane jest zamiennie ze słowem fundusz. W rachunkowości (księgowości) kapitał oznacza wartość tej części majątku firmy, która nie jest kredytowana. Dam przykład: Moim majątkiem jest mieszkanie warte 300 000 zł, samochód wart 20 [...]

By | 06-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Argentyna

Centralny bank Argentyny podniósł oprocentowanie tamtejszej waluty do 40%. Przyczyną tak wielkiej podwyżki stóp procentowych jest podwyższenie stóp procentowych przez FED. Bank amerykański, decydując się na podwyższenie stóp procentowych, dał rynkom finansowym sygnał, iż opłaca się zarabiać na pewnych (bezpiecznych) papierach wartościowych i walucie, wyrażanych w dolarze. Rynki finansowe, czyli spekulanci giełdowi (ludzie i instytucje [...]

By | 06-21-2018|Komentarze bieżące|1 Comment