Jak straciłam na zyskach z OFE

Oto schemat działania Otwartych Funduszy Emerytalnych: Kowalski wpłaca do OFE obowiązkową składkę (za pośrednictwem ZUS-u) –   100 zł Kowalski odprowadza obowiązkowy podatek dochodowy –         30 zł OFE pożycza składkę Kowalskiego rządowi (kupuje obligacje) –      100 zł Rząd oddaje OFE pożyczkę wraz z odsetkami. Pieniądz „zapracował”. Na rachunek Kowalskiego wpływa dodatkowe  10 zł (odsetki). Podstawowym dochodem rządu są podatki. Zatem odsetki płacone są z podatków. Czyich podatków? KOWALSKIEGO. […]

Parabanki

Najmodniejsze obecnie słowo – parabanki – jest używane przez media jako synonim nieuczciwości i wykorzystywania naiwności klientów.

SKOK – zdrada idei

SKOK jest instytucją finansową, nie bankiem. To znaczy, że nie może wykonywać czynności zastrzeżonych dla banków, m.in. udzielać kredytów. Tym samym nie może kreować pieniędzy, obraca tylko realnymi środkami.

By | 11-29-2012|BLOG, Izabela Litwin - Banki|1 Comment

WIBOR

W ramach długoterminowych umów kredytowych płacimy odsetki, których wysokość zależy od WIBOR-u. WIBOR to jednak coś, co wiąże się bezpośrednio z pożyczką, a nie z kredytem. Pożyczka od kredytu różni się tym, że pożyczając sobie pieniądze, banki przekazują sobie realne pieniądze (waluty), a nie pieniądze wykreowane z niczego.

Zmiana statusu NBP

W naszej Konstytucji zapisano niezależność banku centralnego (NBP) od rządu. Niezależność ta miała chronić nasz walutę przed „psuciem” jej przez nieodpowiedzialnych polityków. Przez „psucie” rozumieć należy spadek realnej siły nabywczej złotówki, czyli inflację. Zatem NBP ma czuwać, aby inflacja (wzrost cen) w Polsce nie przekroczyła planowanego progu. Na ogół uważa się, że inflacja do 6% rocznie jest inflacją pełzającą i nie zagraża rozwojowi gospodarczemu kraju. Wyższa inflacja powoduje utratę zaufania konsumentów do waluty. Skutki braku zaufania do waluty, tj. niechęci do jej przyjmowania, mogą być dla gospodarki bardzo niebezpieczne. Czy NBP pełni w sposób właściwy swoją rolę? Rada Polityki Pieniężnej w sowich decyzjach kieruje się przebrzmiałymi, neoliberalnymi zasadami. Cel inflacyjny stawia na pierwszym miejscu swoich działań – stosując techniki i mechanizmy właściwe dla poprzednich wieków. […]

Bank municypalny (miejski)

Zasady tworzenia banków, wynikające z obowiązującego w Polsce prawa bankowego, nie przewidują i nie regulują powstawania i działania banków, których właścicielem byłoby miasto. W tej sytuacji dla utworzenia banku municypalnego trzeba wykorzystać formę spółki akcyjnej, której jednym z trzech udziałowców będzie miasto jako osoba prawna. Minimalna liczba udziałowców, tj. trzech, jest wymagana dla podpisania aktu założycielskiego banku. Przepisy nie regulują procentowego udziału założycieli w kapitale banku. Kapitał założycielski banku działającego na prawie polskim wynosi 5 mln euro. Prawo bankowe  określa sposobu pokrycia kapitału. Kapitał nie może być pokryty pieniądzem dłużnym. Celem działalności banku municypalnego byłoby wykorzystanie go dla pobierania podatków i finansowania działalności komunalnej i samorządowej miasta. Bank mógłby także obsługiwać miejskie przedsiębiorstwa komunalne.  […]

Propozycja zmiany statusu NBP

Polska Konstytucja gwarantuje NBP niezależność od władzy wykonawczej, czyli od premiera i Rady Ministrów. Z jakim skutkiem? Co by się wydarzyło, gdyby tę niezależność znieść?

„Niezależność” NBP

Podstawowa zasada gospodarki neoliberalnej: kapitał ma przepływać swobodnie. Tylko czy „przepływać” nie znaczy tu raczej „wypływać”?

Emisja. Z NBP do portfela

Jak to się dzieje, że pieniądze wygenerowane w NBP trafiają do gospodarki? Prosto z „mennicy” jadą... No właśnie. Gdzie?