Dochód a ilość pieniądza

Dla nie-ekonomisty często trudne do odróżnienia są pojęcia dochodu i ilości pieniądza będącego w dyspozycji. Wyobrażamy sobie, że jeśli zarabiam 3000 zł miesięcznie na rękę, to znaczy że mój dochód netto wynosi 3000 zł i ilość pieniądza, jakim dysponuję też wynosi 3000 zł. W tym wypadku jest to prawdą.  Jeśli jednak zarabiasz 3000 zł miesięcznie [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|2 komentarze

Budżet państwa a budżet domowy

Największym nadużyciem mediów i tzw. ekspertów ekonomicznych jest porównywanie budżetu państwa do budżetu domowego. Tymczasem są to kategorie całkowicie nieporównywalne. Różnią się w trzech aspektach: Państwo, dzięki instytucji, jaką jest NBP, ma konstytucyjne prawo do emisji pieniądza. To znaczy: państwo tworzy pieniądz (produkuje, drukuje). Gospodarstwo domowe takich możliwości nie ma, a gdyby we własnym zakresie [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Dystrybucjonizm

Na ogół uważamy, że życie gospodarcze przebiega pomiędzy dwiema stronami: producentami dóbr a konsumentami. Nie doceniamy roli handlu, czyli roli podmiotów pośredniczących w tej wymianie. W dobie kapitalizmu monopolistycznego, w którym nie tylko produkcja, ale i dystrybucja została prawie całkowicie zdominowana przez powiązania korporacyjne, rola pośrednika wymiany (handlu) stała się źródłem największych zysków. W Polsce [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie stanowią niewielki wycinek wszelkiego rodzaju praw do własności intelektualnej i do szerszego zbioru określanego mianem wartości niematerialnych i prawnych. W tej grupie można wyróżnić, oprócz praw autorskich, także patenty, licencje, znaki towarowe, umowy na wyłączność itp. Prawa autorskie są niezbywalne, natomiast majątkowe prawa autorskie mogą podlegać obrotowi gospodarczemu, tzn. mogą być sprzedawane. [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Szara strefa

Obecny premier postuluje zwiększenie ubankowienia, tzn. dąży do zmniejszenia ilości gotówki w obiegu. Tymczasem ilość gotówki w obiegu stale rośnie. Ten wzrost świadczy o powiększaniu się szarej strefy. W związku z tym nasi decydenci ubolewają nad utratą podatków. Dlaczego szara strefa rośnie? Odpowiedź jest prosta: 12 mln otwartych komorniczych postępowań egzekucyjnych oraz 2,5 mln niewypłacalnych [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Straszak inflacji

Czy w polskich warunkach ekonomicznych mogą pojawić się warunki do galopującej inflacji? Inflację uważa się za galopującą, jeśli jej przyrost przekracza 6%. Inflacja pojawia się wtedy, gdy ceny rosną z powodu niedostatecznej podaży, czyli z powodu niedostatecznej ilości towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży. Jeśli zapotrzebowanie na dane dobro, poparte posiadaniem odpowiednich środków pieniężnych (potencjał [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Pieniądz suwerenny c.d.2

Żadna waluta używana obecnie w tzw. cywilizowanym świecie nie spełnia warunku pierwszego, tzn. nie jest pieniądzem publicznym, ponieważ pieniądz emitowany przez banki centralne tylko w niewielkim stopniu zaspokaja potrzeby rynku. Wszystkie gospodarki narodowe posługują się w 80% lub więcej pieniądzem prywatnym, kreowanym przez banki jako pieniądz dłużny. Na ogół banki komercyjne są bankami prywatnymi. Żeby [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Pieniądz suwerenny c.d.

Czy złoty jest pieniądzem suwerennym? Nie. Złoty nie jest oparty na parytecie gospodarczym Polski, tzn. że jego ilość i wartość nie jest zależna od potrzeb rynkowych. Złoty oparty jest na rezerwie walutowej. Możemy wyemitować tylko taką ilość złotych, na jaką NBP ma pokrycie w wartości posiadanych walut światowych. Wniosek jest taki: złoty polski jest rodzajem [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Pieniądz suwerenny

Jaka powinna być definicja pieniądza suwerennego? Otóż pieniądz suwerenny oznacza pieniądz, którego ilość i wartość krążąca w gospodarce zależna jest od suwerena, czyli od wszystkich obywateli. Te funkcje suweren sprawuje za pośrednictwem powołanej przez siebie instytucji, czyli banku centralnego. Kiedy ilość i wartość (oparta o siłę nabywczą) pieniądza krążącego w gospodarce jest właściwa? Wtedy, gdy [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Protekcjonizm gospodarczy Trumpa

Prezydent Trump ogłosił cła na towary importowane. Zatem rozpoczął prowadzenie polityki popularnej w XIX wieku – tzn. polityki protekcjonizmu gospodarczego. Czy polityka Trumpa jest słuszna? Moim zdaniem, tak, ponieważ USA są krajem, który w krótkim czasie może stać się samowystarczalny. Jeśli prezydent Trump zdoła ściągnąć z powrotem do USA przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, uczyni swój [...]

By | 04-12-2018|Komentarze bieżące|0 Comments