Procent składany od kredytów

Jak nalicza się odsetki przy kredytach? Na ogół kredytobiorcy mówią, że nie wiadomo dlaczego bank najpierw zabiera nam kwoty odsetek, a dopiero potem pomniejsza nasze realne zadłużenie. Klienci banków mają takie uczucie, jakby z biegiem czasu zadłużenie dość gwałtownie malało, przy tym samym obciążeniu finansowym kredytobiorcy. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli pożyczysz od cioci 100 [...]

By | 05-22-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Procent składany od oszczędności

Zauważmy, że zdolność do rozmnażania mają tylko istoty żywe. Rzeczy materialne mogą jedynie podlegać stopniowemu unicestwianiu. Wyjątkiem jest pieniądz, będący substytutem dowolnej rzeczy. Pieniądz traktowany jak towar. Tę zdolność „prokreacji” realizuje system odsetkowy. Mówi się, że pieniądz pracuje, a przecież nie jest to ani człowiek, ani maszyna. Mówi się o szacunku do pieniądza, ponieważ oszczędzanie [...]

By | 05-21-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Referendum w Szwajcarii

W czerwcu Szwajcarzy zadecydują w referendum o tym, czy banki zobowiązane będą do posiadania 100% tzw. rezerwy cząstkowej. Oczywiście nazwa „rezerwa cząstkowa” traci swój sens, skoro przestaje być cząstkowa, a jest w pełni pokryta. O co właściwie chodzi w tym referendum? Jak wiemy, obecnie banki, posiadając kapitał własny w wysokości np. 5 mln euro, mogły [...]

By | 05-17-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Jak żyć bez pieniądza?

Wyobraźmy sobie obóz uchodźców, np. w Turcji, w którym stłoczono 60 tys. ludzi. Osoby te nie mogą legalnie pracować i otrzymują zasiłki w wysokości ok. 5 euro miesięcznie. Wśród tych uchodźców są ludzie o rozmaitych profesjach: stolarze, lekarze, masażyści, muzycy, nauczyciele, krawcy, szewcy, kucharze, mechanicy, rolnicy itp. Ludzie ci (owi specjaliści) mogliby świadczyć sobie nawzajem [...]

By | 05-16-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Czym naprawdę jest pieniądz?

Towarem, jak się uważa w obecnej ekonomii i jak to przedstawia szkoła austriacka? Czy też poręcznym narzędziem służącym wymianie dóbr? Tak naprawdę pieniądz jest rodzajem zaświadczenia. Wyobraźmy sobie grupę osób, z których każda wytwarza dobra w ilości zaspokajającej nie tylko własne potrzeby, ale tworzące nadwyżkę. Ta nadwyżka może być wymieniona z innymi osobami. Jest to [...]

By | 05-10-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Seniorat a waluty lokalne

Dla głębszego wyjaśnienia pojęcia senioratu, proponuję zapoznanie się z poniższym filmikiem. Zastanówcie się, kto zrealizował seniorat związany ze stworzeniem owych 5 tys. szylingów. Zapewne domyśliliście się, iż seniorat zrealizowała pierwsza osoba, która otrzymała tę kwotę, czyli właściciel kopalni. Właściciel kopalni bezpłatnie otrzymał aktywa (majątek) w postaci pieniądza o wartości 5 tys. szylingów. Z tego filmiku [...]

By | 05-08-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Seniorat

Seniorat jest spolszczoną wersją istniejącego w światowej literaturze pojęcia „seigniorage”. Seniorat to różnica pomiędzy wartością emitowanego pieniądza a kosztem jego wytworzenia. Wywodzi się on z okresu, gdy władcy bili monety kruszcowe. Przykładowo: jeśli wytworzenie monety o wartości 1 talara kosztowało mennicę 0,7 talara (koszt kruszcu + inne koszty), to seniorat, czyli zysk władcy na jednej [...]

By | 05-07-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dlaczego przedsiębiorcy bankrutują?

Podstawową przyczyną upadłości przedsiębiorcy indywidualnego jest przepis kodeksu cywilnego, stanowiący, iż własność przechodzi na rzecz nabywcy w momencie dostawy. Oznacza to, że dostarczenie towaru lub usługi jest zmianą właściciela. W momencie dostawy producent staje się wierzycielem, a prawnym właścicielem rzeczy staje się podmiot tą rzeczą dysponujący. Jedynym warunkiem przejęcia rzeczy jest jej zafakturowanie (wystawienie rachunku [...]

By | 04-26-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Nierówność podmiotów gospodarczych

Działalność gospodarcza w Polsce i na świecie, czyli produkcja i usługi, realizowana jest w dwóch podstawowych formach prawnych. Mogą ją wykonywać osoby fizyczne na własne imię i nazwisko oraz osoby prawne. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi formami polega na odpowiedzialności cywilnej. W zasadzie każdy wie, że owe 4 miliony zarejestrowanych przedsiębiorców w Polsce odpowiadają własnym majątkiem [...]

By | 04-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Po co nam dochód gwarantowany?

Ekonomiści i futurolodzy przewidują, że do roku 2030 w krajach rozwiniętych roboty w dużej mierze zastąpią żywych ludzi. W tej sytuacji postulują, aby robotom wypłacać wynagrodzenie i pobierać od nich podatki. Pomysł wydaje mi się o tyle niedorzeczny, że przecież już istnieje i nie trzeba go postulować. Cena za buty, płacona rzemieślnikowi, prawie w całości [...]

By | 04-24-2018|Komentarze bieżące|0 Comments