Szkodliwość odsetek bankowych

Ilekroć rozmawiam ze swoimi przyjaciółkami emerytkami o wprowadzeniu pieniądza bezodsetkowego, w odpowiedzi słyszę: „Jak to? Te moje biedne oszczędności nie będą rosły na koncie bankowym, nawet o te marne 2 czy 3%?” Rzeczywiście, oszczędności, nie tylko by nie rosły, ale malałyby z powodu inflacji. Swoim przyjaciółkom mówię jednak, że od swoich niewielkich oszczędności uzyskują niewielkie [...]

By | 04-19-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Waluta równoległa

W 2013 roku Europejski Bank Centralny rozpisał konkurs na rozwiązanie problemów finansowych Grecji. Temat był taki: Jak uwolnić Grecję od długu? 12-letni chłopiec przysłał odpowiedź na to pytanie: „Niech centralny bank Grecji wyemituje drachmy (dawna oficjalna waluta Grecji, zastąpiona przez euro). Niech obywatele za euro kupią drachmy, które staną się obowiązującą walutą. Zebrane przez bank [...]

By | 04-18-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Czy dług publiczny istnieje?

Czytelnicy moich postów wiedzą, że porównywanie gospodarki narodowej do gospodarstwa domowego jest, mówiąc łagodnie, nieporozumieniem. Pisałam o tym, że budując budżet, powinno się najpierw określić wydatki, a potem dopiero przychody. Państwo ma ten przywilej, że może tworzyć pieniądz i powinno tworzyć ten pieniądz pod potrzeby. Czytelnicy moich postów wiedzą także, że argument o wzroście inflacji [...]

By | 04-17-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Rola NBP

NBP jest centralnym bankiem Polski, którego zadania określa z jednej strony Konstytucja, z drugiej strony – ustawa o Narodowym Banku Polskim. Głównym zadaniem banku centralnego jest czuwanie, by nikt nie psuł polskiej waluty. Psucie waluty to dopuszczenie do inflacji, szczególnie do inflacji galopującej. Inflacja oznacza spadek realnej wartości pieniądza, tzn. siły nabywczej pieniądza. Mówiąc językiem [...]

By | 04-16-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Handel w obcych rękach

Ostatnio zbulwersowała mnie wiadomość o sprzedaży sieci detalicznej „Piotr i Paweł”. Sieć przechodzi w ręce kapitału zagranicznego. Podobno na polskim rynku pozostały już tylko cztery średniej wielkości sieci handlowe. Reszta jest nie nasza. Co oznacza ta sytuacja? Pośrednik handlu, jakim jest handel hurtowy i detaliczny, znajduje się w komfortowej sytuacji negocjacyjnej. Dyktuje ceny nie tylko [...]

By | 04-16-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dochód a ilość pieniądza

Dla nie-ekonomisty często trudne do odróżnienia są pojęcia dochodu i ilości pieniądza będącego w dyspozycji. Wyobrażamy sobie, że jeśli zarabiam 3000 zł miesięcznie na rękę, to znaczy że mój dochód netto wynosi 3000 zł i ilość pieniądza, jakim dysponuję też wynosi 3000 zł. W tym wypadku jest to prawdą.  Jeśli jednak zarabiasz 3000 zł miesięcznie [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|2 komentarze

Budżet państwa a budżet domowy

Największym nadużyciem mediów i tzw. ekspertów ekonomicznych jest porównywanie budżetu państwa do budżetu domowego. Tymczasem są to kategorie całkowicie nieporównywalne. Różnią się w trzech aspektach: Państwo, dzięki instytucji, jaką jest NBP, ma konstytucyjne prawo do emisji pieniądza. To znaczy: państwo tworzy pieniądz (produkuje, drukuje). Gospodarstwo domowe takich możliwości nie ma, a gdyby we własnym zakresie [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Dystrybucjonizm

Na ogół uważamy, że życie gospodarcze przebiega pomiędzy dwiema stronami: producentami dóbr a konsumentami. Nie doceniamy roli handlu, czyli roli podmiotów pośredniczących w tej wymianie. W dobie kapitalizmu monopolistycznego, w którym nie tylko produkcja, ale i dystrybucja została prawie całkowicie zdominowana przez powiązania korporacyjne, rola pośrednika wymiany (handlu) stała się źródłem największych zysków. W Polsce [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie stanowią niewielki wycinek wszelkiego rodzaju praw do własności intelektualnej i do szerszego zbioru określanego mianem wartości niematerialnych i prawnych. W tej grupie można wyróżnić, oprócz praw autorskich, także patenty, licencje, znaki towarowe, umowy na wyłączność itp. Prawa autorskie są niezbywalne, natomiast majątkowe prawa autorskie mogą podlegać obrotowi gospodarczemu, tzn. mogą być sprzedawane. [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Szara strefa

Obecny premier postuluje zwiększenie ubankowienia, tzn. dąży do zmniejszenia ilości gotówki w obiegu. Tymczasem ilość gotówki w obiegu stale rośnie. Ten wzrost świadczy o powiększaniu się szarej strefy. W związku z tym nasi decydenci ubolewają nad utratą podatków. Dlaczego szara strefa rośnie? Odpowiedź jest prosta: 12 mln otwartych komorniczych postępowań egzekucyjnych oraz 2,5 mln niewypłacalnych [...]

By | 04-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments