Skutki emigracji

Przyjrzymy się, do czego doprowadziła nas polityka gospodarcza prowadzona po 1989 roku. Spójrzmy na dowolne 10-tysięczne miasteczko w Polsce. Do 1989 roku każde z nich, oprócz zatrudniania mieszkańców w sferze budżetowej (szkoły, szpitale, policja itp.), oferowało miejsca pracy w przemyśle, przetwórstwie, usługach i rolnictwie. W każdym z nich istniały zakłady pracy. Obecnie około 30% mieszkańców [...]

By | 04-11-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Alimenty

Na ogół staram się utrzymać pewną bezstronność w ocenie faktów. Jako kobieta bardzo dobrze rozumiem sytuację kobiety samotnie wychowującej dzieci. Jednakże z punktu widzenia gospodarki krajowej, sytuacja mężczyzny, który musi płacić alimenty, jest często nie do pozazdroszczenia. Sędziowie określający wysokość alimentów, żyją często w zupełnie innych warunkach życiowych niż podsądni. Określając alimenty na kwotę 800 [...]

By | 04-11-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Stopa procentowa NBP

Wydaje się bardzo interesujące powiązanie stopy procentowej NBP z oprocentowaniem kredytów. Stopa procentowa jest instrumentem stosowanym przez NBP dla utrzymania celu inflacyjnego. Narodowy Bank uważa, że jego celem jest przeciwdziałanie psuciu pieniądza, tzn. przeciwdziałanie drastycznemu spadkowi siły nabywczej złotego. Siłę nabywczą złotego mierzy się nie tylko wartością tzw. koszyka, ale także wartością złotego na rynkach [...]

By | 04-11-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Mieszkanie plus

Z wywiadu przeprowadzonego przez Grzegorza Sroczyńskiego z Mirosławem Barszczem - koordynatorem projektu „Mieszkanie plus” wynika, że podstawowym problemem realizacji programu nie jest brak finansowania, lecz mocy przerobowych. Deweloperzy zgadzają się uczestniczyć w projekcie, rezygnując ze swojej 30-procentowej marży, ponieważ rząd zapewnia im nie tylko finansowanie w trakcie budowy, ale także natychmiastowy wykup po zakończeniu inwestycji. [...]

By | 04-10-2018|Komentarze bieżące|0 Comments