Seniorat

Seniorat jest spolszczoną wersją istniejącego w światowej literaturze pojęcia „seigniorage”. Seniorat to różnica pomiędzy wartością emitowanego pieniądza a kosztem jego wytworzenia. Wywodzi się on z okresu, gdy władcy bili monety kruszcowe. Przykładowo: jeśli wytworzenie monety o wartości 1 talara kosztowało mennicę 0,7 talara (koszt kruszcu + inne koszty), to seniorat, czyli zysk władcy na jednej [...]

By | 05-07-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Dlaczego przedsiębiorcy bankrutują?

Podstawową przyczyną upadłości przedsiębiorcy indywidualnego jest przepis kodeksu cywilnego, stanowiący, iż własność przechodzi na rzecz nabywcy w momencie dostawy. Oznacza to, że dostarczenie towaru lub usługi jest zmianą właściciela. W momencie dostawy producent staje się wierzycielem, a prawnym właścicielem rzeczy staje się podmiot tą rzeczą dysponujący. Jedynym warunkiem przejęcia rzeczy jest jej zafakturowanie (wystawienie rachunku [...]

By | 04-26-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Nierówność podmiotów gospodarczych

Działalność gospodarcza w Polsce i na świecie, czyli produkcja i usługi, realizowana jest w dwóch podstawowych formach prawnych. Mogą ją wykonywać osoby fizyczne na własne imię i nazwisko oraz osoby prawne. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi formami polega na odpowiedzialności cywilnej. W zasadzie każdy wie, że owe 4 miliony zarejestrowanych przedsiębiorców w Polsce odpowiadają własnym majątkiem [...]

By | 04-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Po co nam dochód gwarantowany?

Ekonomiści i futurolodzy przewidują, że do roku 2030 w krajach rozwiniętych roboty w dużej mierze zastąpią żywych ludzi. W tej sytuacji postulują, aby robotom wypłacać wynagrodzenie i pobierać od nich podatki. Pomysł wydaje mi się o tyle niedorzeczny, że przecież już istnieje i nie trzeba go postulować. Cena za buty, płacona rzemieślnikowi, prawie w całości [...]

By | 04-24-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Istota pieniądza

Czym właściwie jest pieniądz? Czy jest narzędziem, czy towarem? Żeby zrozumieć jego istotę, posłużę się przykładem. Wyobraźmy sobie grupę osób, z których każda specjalizuje się w innej dziedzinie. Może to być krawiec, lekarz, piekarz, prawnik, restaurator, szewc, nauczyciel. Każda z tych osób świetnie wykonuje własny zawód, ale na pozostałych działalnościach albo się nie zna, albo nie lubi [...]

By | 04-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Szkodliwość odsetek bankowych

Ilekroć rozmawiam ze swoimi przyjaciółkami emerytkami o wprowadzeniu pieniądza bezodsetkowego, w odpowiedzi słyszę: „Jak to? Te moje biedne oszczędności nie będą rosły na koncie bankowym, nawet o te marne 2 czy 3%?” Rzeczywiście, oszczędności, nie tylko by nie rosły, ale malałyby z powodu inflacji. Swoim przyjaciółkom mówię jednak, że od swoich niewielkich oszczędności uzyskują niewielkie [...]

By | 04-19-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Waluta równoległa

W 2013 roku Europejski Bank Centralny rozpisał konkurs na rozwiązanie problemów finansowych Grecji. Temat był taki: Jak uwolnić Grecję od długu? 12-letni chłopiec przysłał odpowiedź na to pytanie: „Niech centralny bank Grecji wyemituje drachmy (dawna oficjalna waluta Grecji, zastąpiona przez euro). Niech obywatele za euro kupią drachmy, które staną się obowiązującą walutą. Zebrane przez bank [...]

By | 04-18-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Czy dług publiczny istnieje?

Czytelnicy moich postów wiedzą, że porównywanie gospodarki narodowej do gospodarstwa domowego jest, mówiąc łagodnie, nieporozumieniem. Pisałam o tym, że budując budżet, powinno się najpierw określić wydatki, a potem dopiero przychody. Państwo ma ten przywilej, że może tworzyć pieniądz i powinno tworzyć ten pieniądz pod potrzeby. Czytelnicy moich postów wiedzą także, że argument o wzroście inflacji [...]

By | 04-17-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Rola NBP

NBP jest centralnym bankiem Polski, którego zadania określa z jednej strony Konstytucja, z drugiej strony – ustawa o Narodowym Banku Polskim. Głównym zadaniem banku centralnego jest czuwanie, by nikt nie psuł polskiej waluty. Psucie waluty to dopuszczenie do inflacji, szczególnie do inflacji galopującej. Inflacja oznacza spadek realnej wartości pieniądza, tzn. siły nabywczej pieniądza. Mówiąc językiem [...]

By | 04-16-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Handel w obcych rękach

Ostatnio zbulwersowała mnie wiadomość o sprzedaży sieci detalicznej „Piotr i Paweł”. Sieć przechodzi w ręce kapitału zagranicznego. Podobno na polskim rynku pozostały już tylko cztery średniej wielkości sieci handlowe. Reszta jest nie nasza. Co oznacza ta sytuacja? Pośrednik handlu, jakim jest handel hurtowy i detaliczny, znajduje się w komfortowej sytuacji negocjacyjnej. Dyktuje ceny nie tylko [...]

By | 04-16-2018|Komentarze bieżące|0 Comments