Rezerwa walutowa

Co to znaczy, że waluta jest wymienialna? Otóż przystąpienie do światowego systemu finansowego oznacza uznanie podstawowej roli pięciu walut narodowych wchodzących w różnym procencie w skład tzw. koszyka walutowego. Waluty wchodzące w skład koszyka są walutami suwerennymi, tzn. że o ich ilości w obiegu decyduje emitujący je bank centralny (np. o dolarze decyduje FED, o [...]

By | 06-28-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Kapitał

Definicję kapitału znajdziecie w słownikach ekonomicznych lub podręcznikach akademickich. Ja postaram się te treści przedstawić w formie zrozumiałej dla laika. Słowo „kapitał” stosowane jest zamiennie ze słowem fundusz. W rachunkowości (księgowości) kapitał oznacza wartość tej części majątku firmy, która nie jest kredytowana. Dam przykład: Moim majątkiem jest mieszkanie warte 300 000 zł, samochód wart 20 [...]

By | 06-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Argentyna

Centralny bank Argentyny podniósł oprocentowanie tamtejszej waluty do 40%. Przyczyną tak wielkiej podwyżki stóp procentowych jest podwyższenie stóp procentowych przez FED. Bank amerykański, decydując się na podwyższenie stóp procentowych, dał rynkom finansowym sygnał, iż opłaca się zarabiać na pewnych (bezpiecznych) papierach wartościowych i walucie, wyrażanych w dolarze. Rynki finansowe, czyli spekulanci giełdowi (ludzie i instytucje [...]

By | 06-21-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Weksel

Czy nie mając pieniędzy i bez brania kredytu możesz nabyć jakiś towar? Możesz, płacąc za dany towar wekslem. Czym jest weksel? Jest to oświadczenie wystawcy weksla, iż w określonym terminie i określonym miejscu przekaże posiadaczowi weksla sumę określoną na wekslu. Obrót wekslami w Polsce odbywa się na podstawie ustawy „Prawo wekslowe i czekowe”, wprowadzonej do [...]

By | 06-20-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Propozycje referendalne Prezydenta RP – rolnicy

Jedną z propozycji pytań referendalnych jest określenie naszego stosunku do ochrony rolników jako żywicieli narodu. Moim zdaniem, taki zapis w Konstytucji jest nieodzowny. Bezpieczeństwo żywnościowe narodu powinno być podstawowym celem państwa. Krytycy tego pytania uważają, że taki zapis uczyni rolników grupą uprzywilejowaną. Nie będzie możliwa reforma KRUS-u. Nie będzie także możliwe opodatkowanie podatkiem dochodowym tej [...]

By | 06-18-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Cudzoziemscy pracownicy

Drodzy Przyjaciele, W tym komentarzu proszę Was o ocenę zdrowego rozsądku rządzących. Nie wiem, czy mam rację, ale niektóre działania wydają mi się całkowicie nielogiczne. Na ukończeniu jest projekt przepisów ułatwiających zapraszanie do Polski cudzoziemskich pracowników. Dotyczy to 3 milionów obywateli Wietnamu i Filipin. Uzasadnieniem przepisu jest brak rąk do pracy. Zważywszy, iż mamy: - [...]

By | 06-14-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Czego pragnie włoski rząd?

Liczne komentarze polskich ekonomistów i ekspertów finansowych wyrażają przede wszystkim obawy dotyczące waluty euro. Komentatorzy sądzą, iż rząd włoski planuje wyjście ze strefy euro i wprowadzenie waluty narodowej – lira. Zupełnie nie rozumieją, iż celem Włochów jest wprowadzenie systemu dwuwalutowego, czyli wprowadzenie lira obok euro. Niepokój wyrażany przez naszych ekspertów dotyczy planowanych przez Włochów programów [...]

By | 06-06-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Funkcje pieniądza

Dlaczego odczuwamy, iż światowy system finansowy jest wadliwy? Jedną z przyczyn jest wielofunkcyjność pieniądza. Generalnie pieniądz w życiu gospodarczym i społecznym pełni 4 główne funkcje. 1. Jest pośrednikiem wymiany. Ta funkcja jest chyba dla każdego zrozumiała. Nazywamy ją inaczej „funkcją transakcyjną”. 2. Pieniądz jest miernikiem wartości, dzięki czemu możemy porównywać wartości poszczególnych dóbr. 3. Funkcja [...]

By | 05-28-2018|Komentarze bieżące|1 Comment

Kuba

Mój post dotyczący działalności gospodarczej w obozach uchodźców spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem. Jest rzeczą oczywistą, że taki zamknięty krąg ludzi, bez dostępu do surowców i nowoczesnych technologii, nie może w pełni korzystać z dobrodziejstw współczesnej cywilizacji. Wiadomo, że w takich okolicznościach produkcja odbywać się będzie z użyciem dość prostych narzędzi, a rolnictwo musi korzystać [...]

By | 05-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Czy żyjemy w epoce obfitości?

W literaturze przedmiotu określenie „epoka obfitości” pojawiło się z końcem lat 80. Wówczas bowiem w naukach ekonomicznych i społecznych zauważono, iż postęp technologiczny wywołał dwa zjawiska: umożliwił produkcję żywności w ilości wystarczającej dla wyżywienia całej populacji oraz spowodował gwałtowny rozwój produkcji przemysłowej, tak wydajnej, iż podaż mogła nadążać za popytem. Krótko mówiąc: gdyby popyt, czyli [...]

By | 05-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments