Sekunduję Włochom

Uważnie śledzę, co się dzieje na włoskiej scenie politycznej. Sekunduję rządowi włoskiemu. Uważam projekt budżetu na 2019 rok za właściwy. Jest skonstruowany zgodnie z interesem narodu. Sprzeciw UE uważam za całkowicie nieuzasadniony. Dochód gwarantowany co prawda przeznaczony dla ograniczonej grupy obywateli jest działaniem słusznym zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i ekonomicznego. Ten dodatkowy pieniądz, [...]

By | 11-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Środki płatnicze

Środki płatnicze jest to pojęcie znacznie szersze niż pieniądz. Zawsze jednak są one oparte o mierniczą funkcję pieniądza, tzn. wyrażone są w jednostkach pieniężnych. Przed epoką pieniądza plastikowego (karty kredytowe, płatnicze itp.) panowała epoka płatności czekami. Czek, podobnie jak weksel, mógł być przenoszony z osobę na osobę i w ten sposób służył do rozliczeń. Po [...]

By | 11-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Nadpłynność finansowa banków

Z informacji płynących z NBP wynika, iż polskie banki znajdują się w bardzo dobrej kondycji finansowej, co wyraża się m.in. nadpłynnością. Ta nadpłynność nie cieszy jednak ekspertów NBP, ponieważ oznacza ona posiadanie przez banki wolnych środków (pieniędzy). Ta nadwyżka finansowa związana z przekroczeniem obowiązującego limitu rezerwy cząstkowej „przechowywana” jest w NBP i podlega oprocentowaniu. Przypominam, [...]

By | 10-30-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Renta gruntowa

Jedną z zasad kapitalizmu jest tzw. „święte prawo własności”. To święte prawo własności dotyczy zarówno majątku osobistego, jak i majątku firmowego osób fizycznych i osób prawnych oraz ziemi (gruntu). Obecnie w Polsce trwa przekształcanie prawa wieczystego użytkowania gruntu (dzierżawy) na prawo własności. Śmiejemy się ze spółek amerykańskich sprzedających działki na Księżycu. Jak bowiem sprzedawać coś, [...]

By | 10-26-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Ropa naftowa

Hasło naszego premiera: „Więcej wolnego handlu na jeszcze bardziej otwartym rynku UE” wydaje się wskazywać na niepełne rozumienie wpływu gospodarki wolnorynkowej na rozwój gospodarczy naszego kraju. Trzeba sobie zadać pytanie, czy wolny rynek w ogóle istnieje i dlaczego zasady tego wolnego rynku stosowane są całkowicie wybiórczo. Nie będę tu odnosić się do działań korporacji, a [...]

By | 10-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Jak uwolnić się od długu?

Niejednokrotnie mówiłam i pisałam o tym, iż toczy się postępowanie egzekucyjne w stosunku do 8 milionów Polaków. Aktualnie wszczętych jest 12 milionów postępowań komorniczych. Różnica między tymi liczbami oznacza, że wielu naszych współobywateli ściganych jest z kilku tytułów. Czy można uwolnić się od tej zmory? Zachęcam do zapoznania się z przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. Warunkiem [...]

By | 10-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Japońska droga

Wielokrotnie pisałam już o tym, iż pieniądz psuje nasze życie i gospodarkę, ponieważ pełni wewnętrznie sprzeczne funkcje. Funkcja pośredniczenia w wymianie stoi w sprzeczności z funkcją tezauryzacyjną, czyli funkcją oszczędzania. Oczywiście teoretycy ekonomii nie zgadzają się ze mną, ponieważ uważają, że oszczędności przeznaczane są na inwestowanie. Ta zasada jest jednak tak często naruszana, że warto [...]

By | 10-19-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Głos w sprawie marihuany

Październik 2018 rok. Kanadyjczycy legalizują marihuanę, także rekreacyjną. Niektóre stany legalizują hodowanie marihuany w domu (nie więcej niż 4 roślinki). Prawdopodobnie kartoteki kryminalne zostaną oczyszczone z wpisów i informacji o karach związanych z posiadaniem marihuany. Kanadyjczycy spodziewają się, że czarny rynek handlu marihuaną zostanie zlikwidowany. Pojawią się natomiast znaczne wpływy do budżetu z tytułu akcyzy [...]

By | 10-18-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

PPK

Moi znajomi pytają mnie, co sądzę o PPK – Pracowniczych Planach Kapitałowych tworzonych przez naszego premiera M.M. Pobieranie 2,5% wynagrodzenia z kieszeni pracownika i takiej samej kwoty z kieszeni pracodawcy po to, by lokować te środki na giełdzie, uważam za bezprawne. Nie zostało to bowiem z nami skonsultowane. Lokowanie oszczędności na giełdzie może skończyć się [...]

By | 10-03-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Budżet państwa

Ekonomiści, eksperci i dziennikarze zajmujący się tematyką gospodarczą porównują budżet państwa do budżetu gospodarstwa domowego. Jest to porównanie nie tylko nieuprawnione, nie tylko wprowadzające w błąd, ale także nieuczciwe. Jest to bowiem głoszenie półprawdy. W obu przypadkach mamy do czynienia z przychodami i wydatkami. Jednakże w przypadku państwa, przychody mogą być uzupełnione nową emisją pieniądza, [...]

By | 09-04-2018|Komentarze bieżące|1 Comment