Czy waluty z „koszyka” są suwerenne?

W poprzednich moich wypowiedziach stwierdziłam, że waluty z koszyka są suwerenne, m.in. dlatego, że banki centralne emitujące te waluty mają na tę emisję monopol. Przez suwerenność rozumiałam niezależność narodową danej waluty. Tymczasem jeden z Nawigatorów Jutra zadał mi pytanie: „Jeśli dany bank ma monopol na druk i jest bankiem narodowym, to dlaczego to państwo i [...]

By | 12-10-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Wojna na programy

Zarzuty, jakie padają w wojnie pomiędzy rozmaitymi ugrupowaniami politycznymi, często ograniczają się do zarzutów o kradzież programu. Nie mogę zrozumieć, dlaczego jedna, dwie lub wszystkie opcje polityczne nie mogą mieć w swoich programach tych samych celów i tych samych zadań. Przecież projekty socjalne mające na celu poprawę życia grup najsłabszych ekonomicznie lub osób startujących w [...]

By | 11-28-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Oficjalna prawda o pieniądzu z powietrza

Dziś dzielę się z Wami radością. Wreszcie w oficjalnych mediach pojawiają się prawdziwe informacje o działalności banków. 18 listopada 2018 r. w radiu Tok Fm w audycji Grzegorza Sroczyńskiego „Świat się chwieje” występował pracownik angielskiego odpowiednika naszego Krajowego Nadzoru Finansowego (KNF) – Maciej Wróblewski. Wypowiedź pana Wróblewskiego w całości potwierdza pokazywany przez Nawigatorów finansowy obraz [...]

By | 11-28-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Afera w KNF

Po tzw. aferze korupcyjnej w KNF-ie wszyscy zastanawiamy się nad kulisami tej sprawy. Moim zdaniem kluczem do tej zagadki jest afera GetBacku. W oficjalnych dyskusjach na temat konfliktu banku z KNF-em porównuje się nagrania w KNF-ie z aferą Amber Gold. W dyskusji publicznej w ogóle nie wspomina się o aferze GetBacku. Wydaje się, że całe [...]

By | 11-19-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Sekunduję Włochom

Uważnie śledzę, co się dzieje na włoskiej scenie politycznej. Sekunduję rządowi włoskiemu. Uważam projekt budżetu na 2019 rok za właściwy. Jest skonstruowany zgodnie z interesem narodu. Sprzeciw UE uważam za całkowicie nieuzasadniony. Dochód gwarantowany co prawda przeznaczony dla ograniczonej grupy obywateli jest działaniem słusznym zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i ekonomicznego. Ten dodatkowy pieniądz, [...]

By | 11-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Środki płatnicze

Środki płatnicze jest to pojęcie znacznie szersze niż pieniądz. Zawsze jednak są one oparte o mierniczą funkcję pieniądza, tzn. wyrażone są w jednostkach pieniężnych. Przed epoką pieniądza plastikowego (karty kredytowe, płatnicze itp.) panowała epoka płatności czekami. Czek, podobnie jak weksel, mógł być przenoszony z osobę na osobę i w ten sposób służył do rozliczeń. Po [...]

By | 11-13-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Nadpłynność finansowa banków

Z informacji płynących z NBP wynika, iż polskie banki znajdują się w bardzo dobrej kondycji finansowej, co wyraża się m.in. nadpłynnością. Ta nadpłynność nie cieszy jednak ekspertów NBP, ponieważ oznacza ona posiadanie przez banki wolnych środków (pieniędzy). Ta nadwyżka finansowa związana z przekroczeniem obowiązującego limitu rezerwy cząstkowej „przechowywana” jest w NBP i podlega oprocentowaniu. Przypominam, [...]

By | 10-30-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Renta gruntowa

Jedną z zasad kapitalizmu jest tzw. „święte prawo własności”. To święte prawo własności dotyczy zarówno majątku osobistego, jak i majątku firmowego osób fizycznych i osób prawnych oraz ziemi (gruntu). Obecnie w Polsce trwa przekształcanie prawa wieczystego użytkowania gruntu (dzierżawy) na prawo własności. Śmiejemy się ze spółek amerykańskich sprzedających działki na Księżycu. Jak bowiem sprzedawać coś, [...]

By | 10-26-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Ropa naftowa

Hasło naszego premiera: „Więcej wolnego handlu na jeszcze bardziej otwartym rynku UE” wydaje się wskazywać na niepełne rozumienie wpływu gospodarki wolnorynkowej na rozwój gospodarczy naszego kraju. Trzeba sobie zadać pytanie, czy wolny rynek w ogóle istnieje i dlaczego zasady tego wolnego rynku stosowane są całkowicie wybiórczo. Nie będę tu odnosić się do działań korporacji, a [...]

By | 10-25-2018|Komentarze bieżące|0 Comments

Jak uwolnić się od długu?

Niejednokrotnie mówiłam i pisałam o tym, iż toczy się postępowanie egzekucyjne w stosunku do 8 milionów Polaków. Aktualnie wszczętych jest 12 milionów postępowań komorniczych. Różnica między tymi liczbami oznacza, że wielu naszych współobywateli ściganych jest z kilku tytułów. Czy można uwolnić się od tej zmory? Zachęcam do zapoznania się z przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. Warunkiem [...]

By | 10-23-2018|Komentarze bieżące|0 Comments